APA ITU MARKET VALUE ATAU NILAI PASARAN?

MARKET VALUE adalah nilai kereta kita mengikut harga pasaran ketika pembaharuan insurans / takaful dibuat. Jadi jika kita menginsuranskan kenderaan kita pada harga pasaran, kita akan dibayar pampasan mengikut harga pasaran ketika berlakunya kemalangan, kecurian atau kebakaran.  CONTOH : Insurans / takaful kita tamat pada bulan Disember 2016. Semasa renew insurans/ takaful, harga pasaran kereta…